Dopravní inženýrství * Dopravně inženýrské poradenství * Dopravní řešení místních komunikací * Dopravní řešení a trasování silnic * Bezpečnostní audity * Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací * Dopravně nevyhovující lokality

dopravně inženýrské poradenství
audity a inspekce pozemních komunikací


KONTAKT:
e-mail: mecl@yeah.cz
tel.: (+420) 604 661 278
Dopravně inženýrské poradenství, audity a inspekce pozemních komunikací
Dopravní inženýrství
  • Poradenství projektantům při hledání správného a úsporného dopravního řešení
  • Dopravně inženýrské poradenství správcům komunikací při řešení dopravních závad
  • Pro správce komunikací posouzení  problematiky trasování nových úseků a jejich technického řešení
  • Utváření bezpečného dopravního prostoru v obcích
  • Pomoc obcím při zadávání projektové dokumentace optimálního řešení komunikací
  • Informace pro zastupitele obcí, stavební a silniční správní úřady o správném řešení dopravního prostoru
  • Konzultace pro zastupitele obcí ve věci návrhu obchvatu nebo průtahu ve vztahu k optimalizaci dopravního řešení
  • Posouzení jednotlivých stupňů projektové dokumentace a pomoc při zpracování stanoviska k navrženému dopravnímu řešení
  • Pomoc pro zadavatele dokumentace na umístění lokality určené k bydlení, obchodního objektu, komerční zóny s optimalizací dopravního napojení na síť komunikací
  • Posouzení problematiky umístění a technického řešení obytných a pěších zón, okružních křižovatek, prvků zpomalujících dopravu v obcích