Dopravní inženýrství * Dopravně inženýrské poradenství * Dopravní řešení místních komunikací * Dopravní řešení a trasování silnic * Bezpečnostní audity * Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací * Dopravně nevyhovující lokality

dopravně inženýrské poradenství
audity a inspekce pozemních komunikací


KONTAKT:
e-mail: mecl@yeah.cz
tel.: (+420) 604 661 278
Dopravně inženýrské poradenství, audity a inspekce pozemních komunikací
Bezpečnostní posouzení pozemních komunikací
  • Zpracování bezpečnostního auditu jednotlivých stupňů projektové dokumentace
  • Zpracování bezpečnostní inspekce dopravně nevyhovujícího a nehodového úseku
  • Posouzení bezpečnosti provozu nevyhovujícího železničního přejezdu