Dopravní inženýrství * Dopravně inženýrské poradenství * Dopravní řešení místních komunikací * Dopravní řešení a trasování silnic * Bezpečnostní audity * Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací * Dopravně nevyhovující lokality

dopravně inženýrské poradenství
audity a inspekce pozemních komunikací


KONTAKT:
e-mail: mecl@yeah.cz
tel.: (+420) 604 661 278
Dopravně inženýrské poradenství, audity a inspekce pozemních komunikací
Dopravně inženýrská opatření
  • Posouzení návrhu dopravních opatření souvisejících s realizací dopravních a jiných staveb na území obcí a v dotčeném regionu
  • Dopravně inženýrská opatření související s optimalizací a se změnou organizace provozu na území obcí
  • Návrhy na zklidňování provozu v obcích