Dopravní inženýrství * Dopravně inženýrské poradenství * Dopravní řešení místních komunikací * Dopravní řešení a trasování silnic * Bezpečnostní audity * Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací * Dopravně nevyhovující lokality

dopravně inženýrské poradenství
audity a inspekce pozemních komunikací


KONTAKT:
e-mail: mecl@yeah.cz
tel.: (+420) 604 661 278
Dopravně inženýrské poradenství, audity a inspekce pozemních komunikací
Kontakt

Ing. Jaroslav Mecl

V Kamení 17
326 00 Plzeň

tel.: 604 661 278

e-mail: mecl@yeah.cz

www.mecl.cz